Login Relatiebeheer


Bedrijf verkopen


De komende jaren worden er naar verwachting ongeveer 75.000 ondernemingen verkocht. De belangrijkste reden hiervoor is het bereiken van de pensioenleeftijd van de eigenaar. Wij weten dat dit proces veel emoties met zich meebrengt. Wij willen u als klant graag rationeel bijstaan zodat u op een goede manier afscheid kunt nemen van uw bedrijf.

Onze werkwijze
De Bruin VBO-Makelaar benaderdt uw en uw bedrijf op een persoonlijke manier. Immers geen enkele onderneming en haar eigenaars zijn gelijk. In overleg met u wordt een individueel stappenplan opgezet.

Opstellen financieel rapport
Aan de hand van financiele gegevens de laatste drie jaar wordt een prognose opgesteld voor de komende jaren. Alle cijfers worden geanalyseerd en gerapporteerd in het financieel rapport.

Waarderen van de onderneming
Aan de hand van het financieel rapport zal de onderneming gewaardeerd worden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de branchegegevens, met de opgebouwde goodwill, etc.

Opstellen bedrijfsprofiel en verkoopmemorandum
Het bedrijfsprofiel geeft een eerste indruk van het te koop aangeboden bedrijf. Hierin wordt het bedrijf nog niet met naam en toenaam bekend gemaakt. Dit is wel het geval in het verkoopmemorandum. Dit wordt alleen verstrekt aan potentiele kopers, die hebben laten weten meer informatie te willen ontvangen.

Opstellen benaderingsplan
In overleg met de klant zal worden besloten hoe de potentiele kopers worden geinformeerd en de contacten met hen wordt onderhouden. De exclusiviteit wordt pas weggegeven als een potentiele koper als serieus wordt beschouwd. Wij zullen de potentiele koper ook screenen op betrouwbaarheid. Op deze wijze zal niet onnodig tijd verloren worden.

Opstellen intentieverklaring
Indien de koper is gevonden worden alle gemaakte afspraken vastgelegd en door beide partijen geparafeerd. Een advocaat zal deze verklaring toetsen op juridische geldigheid. De onderhandelingsfase is hiermee afgerond.

Afronding van de verkoop
Wij blijven bij afronding van de verkoop alert, opdat er geen onnodige discussies zullen ontstaan. In deze fase dienen de contracten ondersloten worden en het bedrag, onder auspicien van een notaris of advocaat, overgemaakt.

Nazorg
De begeleiding en advisering stoppen, als de klant dat wenst, niet gelijk na de verkoop van het bedrijf. Wij vinden het erg belangrijk dat de klant een goede begeleiding en advisering krijgt in het na-traject.


Bedrijfsonroerende goed:
Overzicht koop
Overzicht huur

Contactinformatie


  • De Bruin VBO Makelaar
  • Verlengde Stationsstraat 63
  • 9271 CC Zwaagwesteinde
  • Tel: 0511 44 25 98
  • Fax: 0511 44 72 02
  • info@de-bruin-vastgoed.nl