Login Relatiebeheer


Bedrijf kopen


Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Wilt u uw droom als starter verwezenlijken? Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen. Wij beschikken over een aantal ondernemingen waarvoor wij bemiddelen. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om buiten ons bestand te zoeken naar een object dat geheel voldoet aan uw wensen.

Onze werkwijze
De Bruin VBO-Makelaar gaat uit van de persoonlijke benadering. Immers geen enkele klant is gelijk. Daarom wordt er in overleg met u een individueel stappenplan opgezet, zodat wij de potentiele verkopers op een juiste wijze kunnen benaderen en informeren. Om de potentiele kopers op een juiste wijze te benaderen en te informeren worden de volgende werkzaamheden verricht:

Opstellen van een benaderingsplan
In overleg met u zal worden besloten hoe potentiele kandidaten benaderd worden. Dit kan via gerichte benadering of via een advertentiecampagne.

Waarderen van de onderneming
Aan de hand van de beschikbare financiele cijfers van de te kopen onderneming zal een rapport opgesteld worden met daaraan gekoppeld een waardering. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de branchegegevens en de opgebouwde goodwill.

Opstellen intentieverklaring
Indien een geschikte onderneming is gevonden, worden alle gemaakte afspraken vastgelegd en door beide partijen geparafeerd. Een advocaat zal deze verklaring toetsen op juridische geldigheid. De onderhandelingsfase is hiermee afgerond.

Afronding verkoop
Wij blijven bij afronding van de verkoop alert, opdat er geen onnodige discussie ontstaan. In deze fase dienen de contracten ondersloten worden en het bedrag, onder de auspicien van een notaris of advocaat, overgemaakt.

Nazorg
De begeleiding en advisering stoppen, als u dat wenst, niet gelijk na de verkoop van het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat u een goede begeleiding en advisering krijgt in het na-traject. U kunt denken aan een ondernemingsplan, waarin de strategie voor de komende jaren wordt uiteengezet. Het is namelijk onze wens dat u van de gekochte onderneming een succes weet te maken.


Bedrijfsonroerende goed:
Overzicht koop
Overzicht huur

Contactinformatie


  • De Bruin VBO Makelaar
  • Verlengde Stationsstraat 63
  • 9271 CC Zwaagwesteinde
  • Tel: 0511 44 25 98
  • Fax: 0511 44 72 02
  • info@de-bruin-vastgoed.nl